Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1 – SATICI

Ünvanı : Tiko Yazılım Anonim Şirketi

 : Üçevler Mah. Ritim Sok. Ofis Merk. NO:12/10 NİLÜFER/BURSA

Telefon : 0850 466 22 74

Eposta adresi : destek@tiko.com.tr

Mersis No :

 

1.2 – ALICI

ALICI, müşteri olarak www.tiko.com.tr sitesine üye olup ürün/hizmet/mal alan kişidir. ALICI'nın, üye olurken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Tüm bu bilgiler KVKK mevzuatına uygun şekilde muhafaza edilip ALICI'nın talebine göre yine mevzuata uygun işlem görür.

 

MADDE 2 – KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait www.tiko.com.tr web sitesinden elektronik ortamda veya 0224 222 52 73 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Bu anlamda www.tiko.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura da iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.tiko.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

 

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme, ALICI tarafından .../.../...... tarihinde imzalanarak/dijital ortamda onay verilip ödeme yapılarak kabul edilmiştir.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

4.1  ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi gibi temel nitelikleri ve KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Mal/hizmetin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

ALICI, www.tiko.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına ilişkin bilgileri aldığını; teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

Ayrıca ALICI, yukarıda yazılı kuraldan bağımsız olarak web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak verildiğini teyit etmiş olur.

 

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti kural olarak ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır. Gönderim ücretine ilişkin kampanya ve ücretsiz gönderim durumları, siparişin sonlandığı sayfada yer alacaktır.

 

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4 Kargo firmasının, ürünün ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’nın de talebi ve kabulü ile, eşit fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve ALICI’ya eşit fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Bunun yanında, ALICI’nın, SATICI’nın bildiriminin hemen ardından yapacağı talep ve ödeme ile birlikte daha yüksek fiyatlı olan başka bir ürünün tedariki de mümkün olabilecektir. 

 

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’ya ait banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Web sitesi üzerinden alınan ürünlerin iadesi SATICI tarafından kabul edildiği takdirde sadece internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

MADDE 5 – VADELİ FİYAT

 

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, sipariş sonu e posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 6 – PEŞİNAT TUTARI

 

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu e posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 7 – ÖDEME PLANI

 

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

ALICI’nın kredi kartı ile alışveriş yaptığı durumlarda, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini ve bu işlemde ALICI’nın hiçbir müdahalesi olamayacağını şimdiden kabul etmektedir. Banka ile ALICI arasındaki bu konuda SATICI’nın herhangi bir mesuliyeti bulunmamaktadır.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

 

ALICI, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımı için müşterinin fatura/fiş ibraz etmesi zorunludur.

 

Ancak, ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a) 3. kişiye veya ALICI’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

b) İade formu,

 

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

 

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

 

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla; kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar; tek kullanımlık ürünler; ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler için iade kabul edilmemektedir.

 

Bu anlamda, her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

MADDE 10 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

 

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir

 

MADDE 11 – YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Bursa Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI : TİKO YAZILIM A.Ş.

 

ALICI  :

 

Tarih  : .../.../....

TikoDigital Müşteri Portalı Giriş ve Kayıt Formu
  • Giriş Yap
  • Üye Ol
Şuanda sadece sisitemimize üye oluyorsunuz. Gib bilgilerinizi giriş yaptıktan sonra tanımlayacaksınız.
Sistemimize Girerken Kullanmak İstediğiniz Şifreniz